Schenken met belastingvoordeel

Zonder notaris en eenvoudig geregeld

   1. Print de overeenkomst uit
   2. Stuur deze ingevuld aan ons terug
   3. U ontvangt een kopie van de getekende overeenkomst

  DOWNLOAD OVEREENKOMST

  Vragen?

  Anne van den Hul
  Manager Funding
  T: 033 760 0660
  E: a.hul@vriendenvanboei.nl

  Anne van den Hul BOEi

U kunt erfgoed in Nederland extra steunen, zonder dat het u meer kost. Met een periodieke gift draagt u structureel voor een langere tijd bij aan Vrienden van BOEi en daarmee aan cultureel erfgoed in Nederland. Dankzij onze culturele ANBI-status ontvangt u een groot deel van uw gift terug van de belastingdienst.

Uw gift kunt u 1,25 x aftrekken van uw inkomstenbelasting of 1,5 x van uw vennootschapsbelasting. Om uw persoonlijk belastingvoordeel te kunnen berekenen kunt u gebruik maken van onderstaande rekenmodule.

Rekenmodule Schenken Stichting Vrienden van BOEi

De gift geldt voor minimaal 5 jaar en geldt al vanaf € 19 per jaar. Deze periodieke schenking is inclusief alle voordelen als Vriend van BOEi.

Periodiek schenken in 5 stappen geregeld:

  1. Download hier de schenkingsovereenkomst, vul deze in en stuur de overeenkomst naar ons retour.
  2. Wij vullen ons deel in en sturen u een kopie terug.
  3. Wij bewaren één exemplaar voor onze administratie en u bewaart een exemplaar voor uw administratie.
  4. Wij schrijven volgens machtiging het bedrag van uw rekening af of sturen u indien nodig een herinnering om het bedrag zelf over te maken.
  5. U geeft bij uw belastingaangifte uw schenking aan en deze wordt in mindering gebracht op uw inkomstenbelasting.

De overeenkomst kunt u in een gesloten envelop sturen naar:

St. Vrienden van BOEi
Antwoordnummer 768
3800 VB AMERSFOORT

Of per mail naar: info@vriendenvanboei.nl

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Onze projecten


1