Ede, ENKA fontein en herinneringsbank

Door Joel Ouburg

0 van 5
  • 5,000.00

    Streefdoel
  • 4,315.00

    Ingezamelde donaties
Ingezameld percentage :
86.30%
Minimumbedrag is € Maximumbedrag is €

Joel Ouburg

20 Campagnes | 0 Geliefde campagnes

See full bio.

Campagne verhaal

Ede, ENKA fontein en herinneringsbank

Stichting Vrienden van BOEi heeft zich ingezet voor de restauratie van de fontein en de herinneringsbank van de voormalige kunstzijdefabriek ENKA in Ede. De verplaatsing en restauratie van deze laatste twee monumenten is de kers op de taart van de herbestemming van het ENKA terrein. De kosten voor de verplaatsing zijn door BOEi gedragen en de restauratie is mogelijk gemaakt door een aantal fondsen. Daarnaast hebben ook vele geïnteresseerden en omwonenden hun steentje bijgedragen aan de crowdfundingsactie in het voorjaar van 2021.

BOEi heeft van het proces van de verplaatsing, restauratie en de nieuwe locatie foto’s gemaakt. Deze zijn te bekijken in de beeldbank.

De herinneringsbank

De herinneringsbank werd in 1938 geschonken door de ‘Edese bedrijven en belangstellenden’. Dit ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de productie van kunstvezel. De bank is door Brouwers Aardewerkfabriek uit Leiderdorp gemaakt in een sobere expressieve stijl met invloeden uit het Art Decó. De herinneringsbank heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Het illustreert de vooraanstaande en geaccepteerde plaats van de ENKA in 1938. Niet alleen in de sociale en economische maar ook in de culturele en ruimtelijke ontwikkelingen van Ede en omgeving.

De fontein

In 1947 werd de fontein aangeboden door ‘de burgerij van Ede’ ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de A.K.U. Het was een cadeau van onder andere de Christelijke Middenstandsvereeniging Ede, de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en de Edense Commerciëlen club als erkenning van het grote belang van de fabriek voor de ontwikkeling van de gemeente. De fontein ligt een aantal meters voor de herinneringsbank. De fontein is ontworpen in een expressieve stijl met invloeden vanuit het barok. Daarmee is het een karakteristiek voorbeeld van een object uit de keramische industrie van de jaren ’40. Het veelvuldig gebruik van nieuwe en kleurige glazuren in deze periode is goed terug te zien in het ontwerp van de fontein.

Verplaatsing

De fontein en de herinneringsbank staan symbool voor het belang van de fabriek voor Ede en de verdere omgeving. Daarnaast zijn het de twee kleinste rijksmonumenten op het ENKA terrein. Vanwege de herbestemming van het voormalige fabrieksterrein konden de fontein en de bank niet op hun oorspronkelijke plek blijven staan. Daarom zijn ze verplaatst naar het centrale plein tegenover het voormalige EHBO-gebouw waar ze een goed zichtbare en openbare plek op het plein hebben gekregen.

ENKA herinneringsbank en fontein - Bank Enka          ENKA herinneringsbank en fontein Ede Vrienden van BOEi          ENKA herinneringsbank en fontein Ede Vrienden van BOEi

Bekijk hier de rondleiding over het terrein door ontwikkelingsmanager Han Wartna van BOEi.

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan het behoud van dit soort prachtige kleine monumenten, word dan Vriend van BOEi.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

Logo-Vriendenloterij-Ede-gedenkbank-en-fontein