FIEN Erfgoedprijs 2021

FIEN Erfgoedprijs

Door Joel Ouburg

0 van 5
  • 0.00

    Streefdoel
  • 0.00

    Ingezamelde donaties
Ingezameld percentage :
0%
Minimumbedrag is € Maximumbedrag is €

Joel Ouburg

20 Campagnes | 0 Geliefde campagnes

See full bio.

Campagne verhaal

Bijdrage voor 2-jaarlijkse FIEN Industrieel Erfgoedprijs

Stichting Vrienden van BOEi geeft een bijdrage aan FIEN voor de uitreiking van de 2-jaarlijkse FIEN Industrieel Erfgoedprijs 2023. .

FIEN

De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) ontstond in 1984 als platform van een twintigtal organisaties.
Inmiddels is het aantal organisaties dat zich in de federatie heeft verenigd opgelopen tot boven de vijftig.
Binnen dit heterogene, maar enthousiaste, gezelschap bevinden zich lokale en regionale organisaties die zich op een bepaalde stad of een bepaalde streek richten, maar ook categoriale, die zich richten op gemalen, watertorens, schepen, trams etc.

Op de website van de FIEN worden diverse ontwikkelingen uit het vakgebied geplaatst. Daarnaast is FIEN de plek voor algemene informatie over het industrieel erfgoed. Voor antwoord op specifieke vragen of projecten kan de FIEN doorverwijzen naar specialisten uit eigen kring, aangesloten organisaties of daarbuiten.

FIEN Industrieel Erfgoedprijs 2021

In 2020 heeft de FIEN het initiatief genomen voor een 2-jaarlijkse erfgoedprijs onder de naam FIEN Industrieel Erfgoedprijs. Het belangrijkste doel van deze prijs is het stimuleren van particuliere initiatieven tot behoud en herbestemming van (materieel) industrieel erfgoed in Nederland. Het kan daarbij gaan om gebouwen, met inbegrip van waardevol interieur en de omringende structuren, roerend en mobiel erfgoed, en infrastructurele objecten die kenmerkend zijn voor de industriële maatschappij. Voorwaarde is steeds dat deze voldoende cultuurhistorische waarde hebben om pogingen tot behoud en herbestemming te rechtvaardigen.

Eind 2020 waren acht inzendingen binnen voor de eerste FIEN Erfgoedprijs. Hieruit zijn drie projecten genomineerd:

  • Enkhuizen: Astrid Boekema en Hans Lub: restauratie-herbestemming havenmagazijn ‘’Rijksmagazijn’’ te Enkhuizen.
  • Utrecht: Stichting Jongerius/Blauw Architecten: restauratie-herbestemming kantoorgebouw/magazijn Jan Jongerius te Utrecht.
  • Weert: Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg (WIEL) : restauratie-herbestemming Mouttoren voormalige brouwerij ‘’Wertha’’, Zuid-Willemsvaart te Weert.

 

Na het locatie bezoek van alle drie de genomineerden is de restauratie van het kantoorgebouw van Jongerius in Utrecht als winnaar uit de bus gekomen. Het volledige juryrapport is hier te lezen.

winnaar erfgoedprijs

FIEN Industrieel Erfgoedprijs 2023

Vanwege de grote belangstelling en positieve reacties heeft de FIEN besloten de prijs in 2023 voort te zetten. Hiervoor zijn zij op zoek gegaan naar extra financiële middelen. Voor Stichting Vrienden van BOEi is het logisch om hier een bijdrage aan te leveren. Wij zijn dan ook trots om mede sponsor te zijn van de FIEN Erfgoedprijs 2023, samen met Stichting Beeldland en Erfgoedvereniging Heemschut.

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan projecten die aandacht genereren voor erfgoed in Nederland, word dan Vriend van BOEi.