archeologisch onderzoek erfgoed wyldemerck

Wyldemerck, Moluks Erfgoed

Door Joel Ouburg

0 van 5
  • 0.00

    Streefdoel
  • 0.00

    Ingezamelde donaties
Ingezameld percentage :
0%
Minimumbedrag is € Maximumbedrag is €

Joel Ouburg

20 Campagnes | 0 Geliefde campagnes

See full bio.

Campagne verhaal

Wyldemerck; Samen zoeken naar barakken in de bossen

In een dichtbegroeid bos in de Wyldemerck aan de weg Balk – Koudum in Friesland ligt bijzonder erfgoed verscholen. In 1942 is hier een werkkamp van de Nederlandse Arbeidsdienst (NAD) gebouwd. Tussen 1954 en 1969 is in dezelfde barakken een Moluks woonoord gevestigd. Bijna 15 jaar verbleven hier enkele honderden Molukkers onder moeilijke omstandigheden. Dit woonoord is extra bijzonder omdat het destijds speciaal bestemd is geweest voor islamitische Molukkers. Tijdens hun verblijf hebben zij ongehinderd hun godsdienst uit kunnen oefenen. Na het vertrek van de Molukkers zijn de barakken gesloopt en verkocht. De natuur heeft inmiddels het terrein overgenomen en is het woonoord alleen nog archeologisch aanwezig. Desondanks zijn oud-bewoners en hun familie altijd blijven terugkeren naar deze plek.

Participatief archeologisch onderzoek

Het project “Wyldemerck, samen zoeken naar barakken in de bossen” is een samenwerking tussen Moluks Ergoed, Stichting Vrienden van BOEi (penvoerder), Staatsbosbeheer, het Moluks Historisch Museum, de gemeente Fryske Marre en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast subsidieert het Fonds voor Cultuurparticipatie de uitvoering van het project. Het programma wordt geleidt door Jobbe Wijnen en marjolijn kok.

“In het project komen een aantal zaken bij elkaar zoals dat nog niet veel gebeurt is in Nederland.” leggen initiatiefnemers marjolijn kok en Jobbe Wijnen uit. ”Op de eerste plaats zitten alle partners op de lijn dat je alleen participatief met dit erfgoed aan de slag kan. En dus belangrijke erfgoedgemeenschap voor Wyldemerck moet betrekken, in dit geval de Molukse gemeenschap. Daarom zijn we heel blij dat het Moluks Historisch Museum mee werkt aan dit project. We beogen vergaande samenwerking op te zetten, waarbij oud-bewoners ruimte krijgen mee te praten en te doen. Ook de lokale bevolking uit de omgeving van Balk is een erfgoedgemeenschap die we van harte uitnodigen mee te doen.”

Het formele startschot voor het project is gegeven in april waarna de activiteiten over het grootste deel van 2022 worden uitgespreid.

Kijk voor meer updates over dit project op de website van Wyldemerck, Moluks Erfgoed.

Vindt u het ook belangrijk dat dit soort historisch erfgoed hersteld wordt, word dan Vriend van BOEi!

Meer projecten zijn te vinden op de projectpagina.