EENMALIGE GIFT

Nederland heeft een prachtige geschiedenis. De gebouwen in Nederland vertellen een deel van deze geschiedenis. Erfgoed is het daarom waard om door te geven aan nieuwe generaties. Nieuwe hoofdstukken worden aan het boek toegevoegd. Daarmee blijven monumenten verbonden met zowel het verleden als de toekomst. Wij willen betekenisvolle plekken van vroeger weer nieuwe betekenis geven en beleefbaar maken. Dit kan niet zonder uw steun. Helpt u mee?

Elke bijdrage is van harte welkom. Via het formulier kunt u eenvoudig en veilig online via iDeal doneren. Maakt u liever zelf het bedrag over? Dat kan ook, via IBAN nummer NL 47 RABO 0106318969. Graag onder vermelding van postcode en huisnummer.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Onze projecten


1