Open middag archeologieproject Wyldemerck

Op 25 september, van 12.00 tot 16.00 uur houdt het project ‘Wyldemerck, samen zoeken naar barakken in de bossen’ een open middag voor publiek. De Molukse deelnemers en oud-bewoners van het woonoord Wyldemerck (Balk, Friesland) zijn op deze middag bezig met archeologische werkzaamheden op de plek waar zij woonden. Alle Vrienden van BOEi zijn van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Er worden rondleidingen gegeven over het terrein.

Dit unieke erfgoedproject is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van BOEi. Het is het eerste participatieproject in Nederland waarin Molukkers zelf archeologisch onderzoek doen naar hun voormalige woonoord. Het kamp was tussen 1954 en 1969 het enige islamitische Molukse woonoord van Nederland. In juni j.l. voerden de deelnemers, waaronder veel oud-bewoners en enkele deelnemers uit Balk, al een zogeheten veldinspectie uit met als resultaat dat zij de vermoedelijke locatie van de moskee hebben teruggevonden (Zie het eerdere persbericht met video hier). Kennis over deze plek was verloren gegaan. De moskee van Wyldemerck is van groot belang voor de Molukse geschiedenis, maar ook voor de Nederlandse, omdat het de eerste moskee was in ons land met een minaret. Op dit tweede veldwerk-weekend gaan we verder onderzoek doen naar het kamp. Het doel is om de locatie van de moskee en een aantal woonbarakken nu definitief vast te stellen en te ontdekken wat er nog aanwezig is. Deze sporen worden archeologisch ingemeten met hulp van het Groningen Institute of Archaeology van de Rijksuniversiteit.

De open dag is vrij toegankelijk van 12.00 tot 16.00 uur op zondag 25 september. De toegang tot het bos is bij de slagboom van Staatsbosbeheer tegenover Wyldemerkwei 8, te Balk aan de N359. Het makkelijkst en veiligste is om iets ten noorden van het bos bij de rotonde de afslag Minkewei te nemen en dan over de ventweg naar het voormalig kamp te rijden. Meer informatie over het project is te vinden op www.molukserfgoed.com

Onze projecten


1