Oorspronkelijke plaats van Molukse moskee teruggevonden in Kamp Wyldemerck

Veertig Molukse oud-bewoners, hun nazaten en enkele lokale bewoners hebben recent de sporen teruggevonden van de moskee van Kamp Wyldemerck in Balk (Friesland). De vondst werd gedaan bij een veldinspectie in het kader van het archeologisch participatieproject ‘Wyldemerck, samen zoeken naar barakken in de bossen. De voormalige moskee van Wyldemerck is een belangrijke plek voor de oud-bewoners, die soms zichtbaar geroerd waren om bij het huidige monument een dankgebed aan de voorouders te kunnen richten.

Het bijzondere aan Wyldemerck is dat dit kamp speciaal bestemd was voor islamitische Molukkers. In 1956 werd hier de tweede moskee in Nederland gebouwd dit werd tevens de eerste moskee in Nederland met een minaret. In 1969 vertrokken de bewoners (voornamelijk) naar Molukse wijken in Ridderkerk en Waalwijk en werden de barakken gesloopt of verkocht. De natuur nam het terrein over en inmiddels is het kamp alleen nog archeologisch aanwezig in sporen in en op de bodem. Oud-bewoners en hun familie zijn altijd blijven terugkeren naar de plek en hebben vaak goede relaties onderhouden met hun Friese vrienden in de omgeving van Balk.

Stichting Vrienden van BOEi ondersteunt het project en is penvoerder. In september wordt een open middag georganiseerd waarvoor de Vrienden ook een uitnodiging zullen ontvangen. Meer informatie over het project ‘Kamp Wyldemerck’ is te lezen op de website

Onze projecten


1