Bijdrage restauratie mozaïek Frans slijpen

Vrienden van BOEi heeft een bijdrage van € 2.420 toegekend voor de restauratie van het mozaïek ‘Vurig Spook en het Hoackemenneke’ van de Limburgse kunstenaar Frans Slijpen. Het betreft een monumentaal architectuurgebonden kunstwerk uit de periode van de wederopbouw en hing altijd in het gebouw van de voormalige Maascentrale in Buggenum. Naar de kunsthistorische betekenis van de monumentale kunst uit de wederopbouwperiode, is in de laatste jaren veel onderzoek gedaan. Hierdoor wordt steeds duidelijker dat een groot deel van deze kunst unieke kwaliteiten bezit en behoort tot ons cultureel erfgoed.

Simone Vermaat van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het kunstwerk van Frans Slijpen ook bestempeld als kenmerkend cultureel erfgoed uit deze periode. Stichting Vrienden van BOEi is dan ook trots een bijdrage te kunnen leveren aan de restauratie en daarmee het behoud van dit mozaïek. Na restauratie krijgt BOEi het kunstwerk eeuwig durend in bruikleen en zal het een plek krijgen in het AINSI gebouw op het ENCI terrein in Maastricht. Een plek waar de kunstenaar Frans Slijpen meerdere werken heeft vervaardigd.

Onze projecten


1