Crowdfunding gestart voor kleinste monumenten van ENKA-terrein in Ede

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ede, 14 september 2020 – De kleinste rijksmonumenten op het voormalige ENKA-terrein in Ede, te weten een herinneringsbank uit 1938 en een fontein uit 1947, zijn dringend toe aan een restauratie. Stichting Vrienden van BOEi, gericht op bescherming en instandhouding van monumenten in Nederland, wil de monumenten restaureren en herplaatsen in het centrum van het ENKA-terrein, de nieuwe stadswijk van Ede. Voor de operatie is in totaal € 100.000,- nodig en middels een crowdfundingsactie hoopt de Stichting € 5.000,- bij het publiek op te halen.

Non-profitorganisatie BOEi nam op het ENKA-terrein al eerder de Westhal, het Kantinegebouw en twee schoorstenen onder handen en werkt momenteel aan de herbestemming van het Poortgebouw. Voor de restauratie en herplaatsing van de fontein en de herinneringsbank hebben Rabobank Vallei en Rijn, Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds en de Rijksoverheid al steun toegezegd. Nu wordt het publiek gevraagd een steentje bij te dragen.

Han Wartna, ontwikkelingsmanager bij BOEi: “De fontein en herinneringsbank krijgen een nieuwe plek op het centrale plein tegenover het voormalige EHBO gebouw. Daar worden ze straks weer goed zichtbaar en toegankelijk voor de bewoners. De restauratie en herplaatsing van deze prachtige monumenten is voor ons echt de kers op de taart van de herbestemmingen op het ENKA-terrein.”

De herinneringsbank, gefabriceerd door aardewerkfabriek Brouwer uit Leiderdorp en de fontein met invloeden uit de Amsterdamse School en barok, staan beiden symbool voor het belang van de ENKA voor Ede en haar omgeving. Destijds zijn ze geschonken door de lokale burgers en het Edese bedrijfsleven.

Wie een bijdrage vanaf € 20,- doet, krijgt als beloning een speciaal voor deze actie ontworpen herinneringssteen, met de hand gebakken in de monumentale steenfabriek Zilverschoon in Randwijk.

De crowdfundingsactie is te vinden op Vriendenvanboei.nl/ede.

Onze projecten


1