Sinterklaas maakt Vrienden bij & van BOEi

Hij was er bij toen in 1882 de eerste steen van de Sagrada Familia in Barcelona gelegd werd en zag tijdens de Amsterdamse intocht van 1649 het Amsterdamse stadhuis in de steigers staan. Sinterklaas’ liefde voor monumenten heeft een lange geschiedenis. Dit jaar maakt de Sint op pakjesavond belangstellenden een jaar lang Vriend van BOEi.

Via het aanmeldformulier geeft de Sint de naam van de nieuwe Vriend van BOEi op (die dus niet mee naar Madrid hoeft) en voor 19 euro per jaar stopt hij het welkomstgeschenk (het kwartetspel) in de zak met cadeaus.

Sinterklaas in een reactie: “De kindertjes hebben direct baat bij de projecten van BOEi. Zo wordt er dagelijks gespeeld in het speeltuingebouw van boerderij De Hoef, gaan ze straks naar school in het voormalige ENKA-kantinegebouw in Ede en springen zij trampoline in de Hilversumse Clemenskerk. Het werk aan de vele monumentale schoorstenen en daken is natuurlijk van levensbelang voor onze pieten. We dragen daarom graag ons steentje bij.”

Sinterklaas heeft voor erfgoedliefhebbers ook nog ideeën voor in de schoen:

Vincent Cantrijn: Het Magazijn in de Bottelstraat; zes eeuwen ontwikkeling van een bijzonder locatie
De geschiedenis van de Bottelstraat in de Nijmeegse Benedenstad begin in 1410, met een vernoeming van Schepen Budde. De straat kreeg tal van functies: er stond een verborgen klooster tussen stadsboerderijtjes met vee op kleine binnenterreinen en huisjes in smalle stegen, bewoond door mensen met inmiddels uitgestorven beroepen, maar ook een graansilo en de opslag en winkel van Framy Meubelen.  Na jaren van leegstand is in 2018 voor deze locatie een herontwikkelingsplan gemaakt onder de naam Het Magazijn. In deze publicatie wordt de geschiedenis van deze bijzondere locatie verteld, met aansluitend een beschrijving van de renovatie en het herbestemmingsproces van de voormalige betonnen graansilo en het  aangrenzende meubelmagazijn. Het verhaal wordt afgewisseld met intervieuws met de architect, gemeenteambtenaar, projectontwikkelaar, bouwopzichter en toekomstige bewoners. Prachtige kleurenfoto’s van Bram Vis maken het verhaal compleet.


Peter Karstkarel, Marijn Molema en Robert Visser: Zuivelfabrieken in Friesland
In Friesland zijn sinds het einde van de negentiende eeuw meer dan 160 zuivelfabrieken gebouwd. Ruim een derde van de dorpen en steden had zo’n fabriek. Net als de kerk werd de zuivelfabriek een sociaal referentiepunt, een plek die de mensen in en rondom dorp of stad verenigde in een gemeenschappelijke activiteit, namelijk het maken van boter en kaas. Van al die oude zuivelfabrieken zijn nog slechts enkele in bedrijf, en meer dan honderd zijn er – soms gedeeltelijk – afgebroken. Zuivelfabrieken in Friesland geeft voor het eerst een compleet en rijk geïllustreerd overzicht van deze fabrieken en hun geschiedenis. In Zuivelfabrieken in Friesland plaatst historicus Marijn Molema de komst en ontwikkeling van de Friese zuivelfabrieken in een bredere, maatschappelijke context. Architectuurkenner Peter Karstkarel behandelt in het tweede deel de zuivelfabrieken alfabetisch per plaats. Hij gaat daarbij in op ontstaan, geschiedenis en architectonische kenmerken van zowel de fabriek als de directeurswoning. De basis voor dit standaardwerk is de collectie van Robert Visser, die al zo’n dertig jaar alles verzamelt wat ook maar enigszins te maken heeft met zuivelfabrieken en industriële processen die daarin plaatsvonden. Een unieke collectie die in dit boek is vastgelegd.

Onze projecten


1