Donaties 2018 naar Wandkunstwerk Louis van Roode

Elk jaar kiest Stichting Vrienden van BOEi een nuttige bestemming voor de jaarlijkse bijdrage die de Vrienden overmaken (meestal € 19,- per jaar en meerdere Vrienden betalen meer). Het aantal Vrienden groeit gestaag en daarmee zal ook deze bijdrage jaarlijks groeien. De € 2.200,- die in 2018 uit de jaarlijkse bijdragen voortvloeide, zal besteed worden aan de restauratie van het bijzondere wandkunstwerk van Louis van Roode, in de voormalige eetzaal van het Rotterdamse Zuiderziekenhuis. Deze eetzaal zal na herbestemming door BOEi een semi-publieke functie gaan vervullen als mediatheek voor het nieuwe Zuider Gymnasium en daarmee kunnen vele kinderen in de toekomst genieten van dit kunstwerk.

Wilt u meer informatie, of een losse donatie doen voor het kunstwerk? Kijk dan op de projectpagina.

Onze projecten


1