DONEREN AAN VRIENDEN VAN BOEI

Uw donatie maakt het verschil! Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.

Via de onderstaande knop kunt u doneren. Wilt u een donatie geven aan een specifiek project? Dat kan via de projectenpagina.

Fiscale voordelen bij donaties en schenkingen

Stichting Vrienden van BOEi is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dankzij de ‘Culturele ANBI’-status van Stichting Vrienden van BOEi zijn schenkingen en legaten aan de stichting vrijgesteld van schenkings- en succesrechten. Ook genieten giften aan de stichting belastingvoordelen.

Giften aan de Stichting Vrienden van BOEi zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting, als volgt:

Losse/eenmalige gift:

  • De gift mag worden verhoogd met 25%, welk bedrag aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting
  • Dit aftrekbedrag is (samen met eventuele andere giften) aftrekbaar, onder aftrek van 1% van het zogenaamde drempel inkomen (met een minimum van € 60,-)
  • Voor giften hoger dan € 5.000 of meer dan 10% van het drempel inkomen gelden afwijkende regels

Het overmaken van een losse of eenmalige gift doet u eenvoudig op elk gewenst moment via bovenstaande doneerknop. Ook kunt u uw eenmalige gift storten op IBAN NL47RABO0106318969 t.n.v. Stichting Vrienden van BOEi en onder vermelding van ‘Schenking’. Indien u geoormerkt wilt schenken verzoeken wij u eveneens de naam van het monument te vermelden.

Periodieke gift:
Een periodieke gift is aftrekbaar zonder aftrek van drempels (inclusief de 25% verhoging). De belangrijkste voorwaarden voor een periodieke gift zijn:

  • De gift geldt voor minimaal 5 jaar
  • De gift moet worden vastgelegd in een notariële of onderhandse akte. Dit laatste gebeurt met het formulier “overeenkomst periodieke gift in geld”.

De genoemde bedragen en percentages zijn naar de situatie van mei 2019. Deze bedragen/percentages kunnen wijzigen. Voor alle nadere informatie en de actuele regelgeving zie www.belastingdienst.nl.

Het afsluiten van een periodieke gift aan Stichting Vrienden van BOEi gaat eenvoudig via het daarvoor bestemde formulier te downloaden via de belastingdienst.

Het ingevulde formulier kunt u toesturen aan info@vriendenvanBOEi.nl en zullen na ontvangst aan u bevestigen. Jaarlijks zal de Stichting Vrienden van BOEi de gift incasseren van de door u opgegeven bankrekening of u maakt deze volgens afspraak jaarlijks aan ons over.

Nalatenschap

Ook na uw overlijden kunt u iets voor het Nederlands erfgoed betekenen door in uw testament te laten opnemen dat u aan Stichting Vrienden van BOEi geld wilt nalaten. Over een nalatenschap hoeft geen erfbelasting te worden betaald.

Voor meer informatie over schenken en nalaten kunt u contact opnemen met Anne van den Hul via 033 760 0660 of a.hul@boei.nl.

 

Onze projecten