Uw donatie maakt het verschil

Help ons met het bewaren van onze prachtige monumenten in heel Nederland! Met uw hulp kunnen wij dit realiseren.
De Stichting Vrienden van BOEi is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Binnenkort kunt u via de site eenmalig doneren of een donatie geven specifiek project. Via de projectenpagina kunt u aan een project doneren.

ANBI-status

Dankzij de ‘Culturele ANBI’-status van Stichting Vrienden van BOEi zijn schenkingen en legaten aan de stichting vrijgesteld van schenkings- en succesrechten. Ook genieten giften aan de stichting belastingvoordelen.

Giften aan de Stichting Vrienden van BOEi zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting, als volgt:
– Losse/eenmalige gift:
– De gift mag worden verhoogd met 25%, welk bedrag aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting
– Dit aftrekbedrag is (samen met eventuele andere giften) aftrekbaar, onder aftrek van 1% van het zogenaamde drempel inkomen (met een minimum van € 60,-)
– Voor giften hoger dan € 5.000 of meer dan 10% van het drempel inkomen gelden afwijkende regels
– Periodieke gift:
– Een periodieke gift is aftrekbaar zonder aftrek van drempels (inclusief de 25% verhoging). De belangrijkste voorwaarden voor een periodieke gift zijn
– De gift geldt voor minimaal 5 jaar
– De gift moet worden vastgelegd in een notariële of onderhandse akte. Dit laatste gebeurt met het formulier “overeenkomst periodieke gift in geld”.
De genoemde bedragen en percentages zijn naar de situatie van mei 2019. Deze bedragen/percentages kunnen wijzigen. Voor alle nadere informatie en de actuele regelgeving zie www.belastingdienst.nl.

Werkwijze bij een losse/eenmalige gift:
– Deze kan op elk gewenst moment worden gedaan middels bovenstaande doneerknop.

Werkwijze bij een periodieke gift:
– De stichting Vrienden van BOEi ontvangt de opgave daarvan inclusief de “overeenkomst periodieke gift in geld”
– De Stichting Vrienden van BOEi bevestigd de ontvangst van de opgave/overeenkomst
– De stichting Vrienden van BOEi incasseert de gift jaarlijks ten laste van de opgegeven bankrekening.

Onze projecten