Veldwerk Wyldemerck groot succes

Op 24 en 25 september vierde het project ‘Wyldemerck, samen zoeken naar barakken in de bossen’ een hoogtepunt met twee dagen archeologisch veldwerk. Het project werd gevraagd door Staatsbosbeheer en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van BOEi. Onder begeleiding van marjolijn kok en Jobbe Wijnen en met hulp van de Rijksuniversiteit Groningen en een aantal archeologen trokken 25 Molukse bewoners met spaden het bos in bij Harich/Balk met als uitgangspunt: ‘de gemeenschap doet het zelf!’ Een uniek project voor Nederland waar dat ‘zelf doen’ in de archeologie door torenhoge regeldruk sinds de jaren 90 eigenlijk niet meer mogelijk is.

Het enthousiasme bij de deelnemers was groot en in korte tijd werden drie zogeheten proefputten aangelegd bij de moskee, het badhuis en de voormalige kantine. Overal werden sporen gevonden, maar die bij de moskee waren het meest duidelijk. De mensen konden hun vreugde niet op toen een spoor werd gevonden van de locatie van de minaret. Dit was de eerste minaret van Nederland en het grondspoor heeft daarmee ook een waarde ten aanzien van onze landelijke geschiedenis. Maar belangrijker dan dat, is het effect op de mensen zelf.  Verhalen over het leven in de woonoorden kwamen weer naar boven, hoe het was om te spelen in de bossen en over hoe het ’s winters binnen net zo koud was als buiten.

Ook werd gesproken over de vriendschappen met omwonenden uit Balk en Oude Mirdum. Tussen de meer dan 100 bezoekers die afkwamen op de open dag, waren ook drie Friese zusjes van in de 70 die hun hele jeugd recht tegenover het kamp hadden gewoond. Zij kwamen kijken of ze nog vrienden van vroeger zagen.

De pers was volop aanwezig en ook de instanties kwamen kijken, waaronder wethouder Janita Tabak (De Fryske Marren) en hoofd Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Jos Bazelmans.

Onze projecten