Vrienden van BOEi ondersteunt archeologieproject Wyldemerck

Samenwerkingsverband Moluks Erfgoed gaat met haar partner het Moluks Historisch Museum en in samenspraak met oud-bewoners, hun kinderen en kleinkinderen onderzoek doen naar woonoord Wyldemerck. De opzet is om op zoek te gaan naar de sporen, de verhalen en de betekenis van het voormalig woonoord in de gemeente Fryske Marren.

In een dichtbegroeid bos in de Wyldemerck werd in 1942 een werkkamp van de Nederlandse Arbeidsdienst gebouwd en tussen 1954 en 1969 was in dezelfde barakken een Moluks woonoord gevestigd waar enkele honderden Molukkers bijna 15 jaar onder moeilijke omstandigheden verbleven. Het bijzondere aan dit woonoord is dat het speciaal bestemd was voor islamitische Molukkers, waar zij ongehinderd hun godsdienst konden uitoefenen. Na het vertrek van de Molukkers werden de barakken gesloopt en verkocht en nam de natuur het terrein over. Inmiddels is het alleen nog archeologisch aanwezig, maar oud-bewoners en hun familie zijn altijd blijven terugkeren naar de plek.

Eigenaar Staatsbosbeheer koestert al jaren de wens om meer met de geschiedenis van het terrein te doen. Zij onderhield hierover sporadisch contact met Moluks Erfgoed, een samenwerkingsverband dat sinds 2017 onderzoek doet naar de kwetsbare archeologische sporen van het Moluks verleden in Nederland. Eind 2021 kwam er beweging in de zaak toen in samenspraak met de Stichting Vrienden van BOEi (penvoerder), de Stichting Moluks Historisch Museum, Staatsbosbeheer en het programma Faro van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een mogelijkheid ontstond om een participatief archeologisch project op te zetten.

Meer informatie over het onderzoek is te lezen op de website.

Onze projecten