Wandkunstwerk Louis van Roode

Rotterdam, Zuiderziekenhuis – Wandkunstwerk Louis van Roode

Door Michiel Rohlof

0 van 5
  • 5,500.00

    Financieringsdoel
  • 4,699.50

    Ingezamelde donaties
Ingezameld percentage :
85.45%
Minimumbedrag is € Maximumbedrag is €
Rotterdam, Nederland

Michiel Rohlof

1 Campagnes | 0 Geliefde campagnes

See full bio.

Campagne verhaal

De actie voor het wandkunstwerk is gereed. Bij deze willen wij iedereen die meedeed van harte bedanken. Dankzij uw donatie kunnen wij dit najaar de wandschildering in ere herstellen!

In de eetzaal van het Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis in Rotterdam uit 1939 zit een wandschildering van de Rotterdamse wederopbouw kunstenaar Louis van Roode (1914-1964). Stichting Vrienden van BOEi wil dit kunstwerk weer in oude glorie te herstellen. Het poortgebouw is herbestemd tot Gymnasium. De wandschildering maakt deel uit van de mediatheek van de middelbare school. Zo is het bijzondere Rotterdamse wederopbouwkunstwerk dagelijks zichtbaar voor honderden kinderen. Om de wandschildering in oude luister te herstellen is € 5.500,- nodig. Hiervan heeft Stichting Vrienden van BOEi door middel van deze campagne € 4.699,50,- bijeengebracht. Helaas is het niet gelukt om de volledige € 5.500 bijeen te brengen. Omdat BOEi de restauratie van het kunstwerk graag door wil laten gaan heeft BOEi besloten om de resterende € 800,-  uit eigen middelen te betalen om zo de restauratie toch mogelijk te maken. De opdracht voor de restauratie is gegeven en start in oktober 2021.

 

 

Tegenprestaties

Vanaf 20,- kunt u ervoor kiezen om een tegenprestatie te ontvangen voor uw steun*:

10,-    Onze dank is groot!

20,-   U wordt vriend van BOEi voor een jaar!

50,-   U ontvangt een set ansichtkaarten van het Zuider en bovenstaande

100,- U wordt uitgenodigd voor een rondleiding in het Zuider tijdens de restauratie van het kunstwerk met uitleg van de restaurator + alle bovenstaande (najaar 2021 verwachte levertijd)

250,- U ontvangt het boek ‘Louis van Roode (1914-1964) meester in monumentaal maatwerk’ + alle bovenstaande (nog maar 2 beschikbaar!)

500,- U krijgt een naamsvermelding bij het kunstwerk + alle bovenstaande (najaar 2021 verwachte levertijd)

* heeft u al gedoneerd voordat de rewards bekend waren? Neem dan contact op met info@vriendenvanboei.nl om uw gegevens door te geven.

 

Wat moet er gebeuren?

De wandschildering van 20 bij 3.4 meter is inmiddels ruim 70 jaar oud en is dringend toe aan een restauratie. Op de plekken waar vroeger eettafels tegen de muren hebben gestaan zijn stukken weggesleten en afgebroken. Op deze plekken moet het pleister worden hersteld met een soortgelijk materiaal zodat de opvullingen eenzelfde structuur hebben als de rest van het kunstwerk. Het gehele kunstwerk moet voorzichtig gereinigd worden om het werk van 70 jaar aan vuil te ontdoen. Beschadigingen en opvullingen worden vervolgens geretoucheerd. Deze restauratie zorgt ervoor dat het kunstwerk weer een geheel is maar van dichtbij het verschil wel te zien is. Zo is het verschil tussen het werk van de kunstenaar en de latere herstelling zichtbaar voor de oplettende bezoeker.

Planning

In overleg met het restauratieteam is besloten om het wandkunstwerk te restaureren als de inbouw van de school ver gevorderd is. Het kunstwerk zal tijdens alle werkzaamheden voor de inbouw van de school ingepakt blijven en dus geen verdere schade kunnen oplopen. De restauratie aan het wandkunstwerk zal naar verwachting in het najaar van 2021 starten en ongeveer zes weken in beslag nemen.

Een kunstwerk in het Ziekenhuis

In 1949 werd de eetzaal voor de zusters van het Zuiderziekenhuis gerenoveerd en uitgebreid, onder leiding van ir. A. Viergevers, hoofdarchitect van de Dienst der Gemeentewerken. De Rotterdamse kunstenaar Louis van Roode kreeg de opdracht een kunstwerk voor de eetzaal te maken.

Van Roode diende bij het ontwerp rekening te houden met de beperkte daglichttoetreding in dit deel van de eetzaal en de ronde kolommen die in de weg staan. Daarnaast dienden de kleuren afgestemd te worden op de overige kleuren in het interieur; olijfgroen linoleum, roze-wit sauswerk op de binnenzijde van de langsgevel, parelgrijs sauswerk op de kopwanden, okerkleurige gordijnen en groengrijze kolommen. Van Roode koos daarom voor sprekende kleuren met onder andere rood, groen, paars en blauw.

Voor de indeling van de schildering koos hij de opzet van een drieluik met op elke van de drie wanden een aparte schildering, die wel onderling een bepaalde samenhang hadden. De figuren zijn zo gemaakt dat ze ondanks de nabije kolommen vanuit het merendeel van de eetzaal goed te zien waren.

De schildering heeft zover bekend geen naam, maar kreeg in een eigentijdse bron (Bouwkundig Weekblad 1951, blz. 415) als thema toebedeeld: “van eenzaamheid, via gemeenschapszin, naar levensblijheid”. Het thema was door Van Roode voorgesteld en kwam voort uit de sociale functie van de eetzaal.

Op de linker wand: een schildering met het thema “eenzaamheid”, waar op een gestileerde wijze een vrouwfiguur te zien is die door een raam naar een sober landschap tuurt. Het gebruikte kleurenpalet, dat uit voornamelijk groen-, grijs- en paarstinten bestaat sluit aan bij het mistroostige karakter van de schildering.

Op de lange wand stelt het thema “gemeenschapszin” voor en toont de vrouw uit de linker schildering, die zich uit haar raam naar een medemens uitstrekt. Daarnaast zijn een aardbol en een blad weergegeven die waarde van het samenzijn als zingever van het leven symboliseren. Deze schildering bevat in tegenstelling tot de eerste fellere en vrolijkere kleuren, zoals rood en lichtgroen.

De rechterwand: heeft het thema “levensblijheid” en laat het door sociale contacten opgewekte vrouwfiguur zien, vergezeld door bontgekleurde bloemen.

De Kunstenaar

Louis van Roode was betrokken bij diverse wederopbouwprojecten in Rotterdam, als één van de grootste ‘wandkunstenaars’ van zijn tijd. Hij is geboren op 20 juni 1914 te Delft en studeerde aan de academie van beelden kunsten in Rotterdam. Vervolgens werkte hij als beeldhouder, graficus, reclametekenaar en kunstschilder. In 1951 was hij een van de medeoprichters van de kunstenaarsgroep Argus en hij behoorde ook tot de tot de Venstergroep (groep van Rotterdamse Lithokunstenaars). Op late leeftijd hield hij zich vooral bezig met abstracte schilderkunst. Louis van Roode overleed op 18 februari 1964 te Rotterdam.

Het gebouw: Ziekenhuis op Zuid

Het ziekenhuis in de wijk Vreewijk in Rotterdam-Zuid is gebouwd in de jaren dertig van de vorige eeuw en is een belangrijk symbool voor het interbellum. Het is een van de weinige voorbeelden van het zakelijk traditionalisme in Rotterdam. De oorlog was een periode die voor veel drukte in het ziekenhuis zorgde, maar ook het gebouw zelf op de proef stelde. In 1941 werd het Zuiderziekenhuis dan ook zwaar getroffen door een aanval met brandbommen. Een tumultueuze tijd, waarin een bijzondere band ontstond met de inwoners van Rotterdam-Zuid. Na de branden in het nabijgelegen Shell Pernis specialiseerde het ziekenhuis zich vanaf 1974 in de behandeling van brandwonden. In 1986 werd er zelfs een speciaal gebouw geopend voor deze expertise.

In 2011 kwam het complex leeg te staan door de verhuizing van het ziekenhuis naar een nieuwe locatie. Medio 2014 driegde sloop. Door tussenkomst van BOEi, het Cuypersgenootschap en de Bewoners Organisatie Vreewijk, is het in 2015 gelukt om een plan uit te werken voor behoud van dit monumentwaardige gebouw. Het poortgebouw is herbestemd tot een school en de paviljoens en het hoofdgebouw worden herbestemd tot woningen en appartementen.

Meer weten over het Zuiderziekenhuis? Bekijk dan hier de projectenpagina van BOEi

Fotoverantwoording: BOEi Jan van Dalen Fotografie en Willem Heijbroek

  • Projectupdate: half jaar vertraging + de actie loopt voorspoedig

    We hebben zojuist te horen gekregen dat de werkzaamheden in het poortgebouw langer gaan duren dan gedacht. De planning is een half jaar doorgeschoven wat betekend dat als alles goed gaat de schilderingen in het najaar van 2021 gerestaureerd kunnen worden. Dat geeft ons nog alle tijd om de resterende 1351,- op te halen! Omdat dit tegelijkertijd voor iedereen die al meegedaan heeft (en voor ons) nog erg lang wachten is, gaan we kijken of we de eerste tegenprestatie toch alvast kunnen laten maken en nog voor het einde van het jaar naar jullie kunnen versturen.