De rente op uw BOEi obligatie schenken

Schenking van rente en aflossing van BOEi obligaties
Houders van een BOEi obligatie kunnen de rente en/of de aflossing van hun Obligatie BOEi geheel of gedeeltelijke schenken aan de Stichting Vrienden van BOEi. Deze donatie is gegeven de ANBI status van de stichting vrijgesteld van schenkingsrechten. Daarbij kan deze donatie als gift worden behandelt bij de aangifte Inkomstenbelasting.

Indien de donatie wordt gedaan in de vorm van een “periodieke gift in geld” dan biedt dat extra fiscale tegemoetkoming. Hiertoe wordt dan de Overeenkomst periodieke gift in geld (model belastingdienst) opgemaakt.

Inkomstenbelasting
De Stichting Vrienden van BOEi heeft de status “ Culturele ANBI”.
Giften aan de Stichting Vrienden van BOEi zijn aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting, als volgt:

Losse/eenmalige giften:
– De gift mag worden verhoogd met 25%, welk bedrag aftrekbaar is voor de Inkomstenbelasting
– Dit aftrekbedrag is (samen met eventuele andere giften) aftrekbaar, onder aftrek van 1% van het zogenaamde drempel inkomen (met een minimum van € 60,-)
– Voor giften hoger dan € 5.000 of meer dan 10% van het drempel inkomen gelden afwijkende regels

Periodieke giften:
– Een periodiek gift is aftrekbaar zonder aftrek van drempels (inclusief de 25% verhoging). De belangrijkste voorwaarden voor een periodiek gift zijn
– De gift geldt voor minimaal 5 jaar
– De gift moet worden vastgelegd in een notariële of onderhandse akte. Dit laatste gebeurt met het formulier “overeenkomst periodieke gift in geld” volgens het model van de Belastingdienst (te downloaden op van de website van de stichting of van de Belastingdienst).

De genoemde bedragen en percentages zijn naar de situatie van oktober 2019. Deze bedragen/percentages kunnen wijzigen. Voor alle nadere informatie en de actuele regelgeving zie www.belastingdienst.nl.

Werkwijze bij een losse/eenmalige gift:
– Deze kan op elk moment worden gedaan door een donatie via deze website (zie daarvoor VriendenvanBOEi.nl/doneren).

Werkwijze bij een periodieke gift:
– De Overeenkomst Periodieke gift in geld wordt ingevuld en getekend toegestuurd aan de stichting (in tweevoud)
– De stichting bevestigt de periodieke gift door ondertekening en retour zenden van de overeenkomst
– De stichting kan jaarlijks een factuur sturen voor de donatie. Echter het heeft onze voorkeur dat u een machtiging voor automatische incasso afgeeft. Wij incasseren de schenking dan op de door u aangegeven data. Die data kunnen dezelfde zijn als de data waarop BOEi de rente over de obligatie aan u uitbetaalt.
– Bij een periodieke gift bent u automatisch ook Vriend van BOEi. U hoeft zich daarvoor niet extra aan te melden.

Rekenvoorbeeld
Rekenvoorbeeld ingeval van een jaarlijkse schenking van de rente over BOEi obligaties aan de Stichting Vrienden van BOEi. Rekenvoorbeeld voor houder van 2 obligaties, die over de top van zijn/haar inkomen Inkomstenbelasting betaald over het hoogste tarief.

Uit te keren jaarlijkse rente 2,5% over 2 * 5.000 250,-

Indien u de rente schenkt aan de Stichting Vrienden van BOEi is het jaarlijkse fiscaal aftrekbare bedrag (schenking verhoogd met 25%) € 312,50. Bij een tarief Inkomstenbelasting van 51.,95% is uw fiscale voordeel € 162,- zodat het rendement op de obligatie dan uitkomt op 1,62%.

Onze projecten