Boekentip: De houten eeuw van Amsterdam

Boekentip: Gabri van Tussenbroek; De houten eeuw van Amsterdam

Op 9 mei is het nieuwe boek van stadsbouwhistoricus Gabri van Tussenbroek verschenen. In die lange periode is er veel gebouwd, veranderd, maar ook verloren gegaan in de stad. De wederopbouw na de laatste grote stadsbrand van 1452 is naar alle waarschijnlijkheid het meest bepalend geweest voor hoe de binnenstad er tegenwoordig uitziet. In deze tijd is de basis voor het Amsterdamse erfgoed zoals we dat nu kennen gelegd. Door de jaren heen is er veel onderzoek gedaan naar de zeventiende -eeuwse bouwhistorie, maar over de middeleeuwse periode waar de basis voor het Amsterdamse stratenplan tot stand is gekomen is weinig bekend. In De houten eeuw van Amsterdam belicht Gabri van Tussenbroek deze geschiedenis. Het rijk geïllustreerde boek spreekt tot de verbeelding van de lezer en is op een toegankelijke manier geschreven. Zowel voor de specialist als de leek.

Van Tussenbroek was van 2005 tot 2022 stadsbouwhistoricus van de gemeente Amsterdam en werkt nu als bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij is hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten en schreef eerder de boeken Amsterdam en de nachtwacht en De toren van de Gouden Eeuw. Amsterdam bestaat in 2025 750 jaar.

Gabri van Tussenbroek: De houten eeuw van Amsterdam. Prometheus Uitgevers, mei 2023. 608 blz. ISBN 9789044652383. Prijs: € 50,00

Boekentip de houten eeuw van amsterdam

Onze projecten


1