Overname Stichting Industrieel Erfgoed Nederland-Noord

SIEN-N is opgericht op 27 september 1993 en komt voort uit een van de oudste organisaties op het gebied van industrieel erfgoed in Nederland. Namelijk de Groninger Stichting voor het behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek. Deze is in 1984 opgericht naar aanleiding van de sloop van het Niemeyer-fabriekscomplex in de stad Groningen.

SIEN-N heeft zich jarenlang ingezet voor het behoud van Industrieel Erfgoed in Noord-Nederland. Helaas zagen zij zich in 2022 genoodzaakt de Stichting te ontbinden. Per 1 januari 2023 is de Stichting officieel opgeheven. De doelstelling van SIEN-N, het levend houden van het industriële verleden van de provincies Groningen en Drenthe, met aandacht voor sociaal-, architectuurhistorische- en culturele aspecten van het erfgoed, past goed bij de doelstelling van Vrienden van BOEi.

Na prettig contact en overleg is besloten dat Vrienden van BOEi het restkapitaal en het rijke archief van SIEN-N overneemt. Het restkapitaal zal ingezet worden bij projecten in het voormalig werkgebied van SIEN-N. Het archief is inmiddels overgedragen BOEi. Het archief bestaat uit correspondentie, notulen, rapporten, jaarverslagen, documentatie en beeldmateriaal m.b.t. industrieel erfgoed in Groningen en Drenthe.

Hierbij een aantal parels uit het archief:

Een folder van SIEN-N uit 2006: Folder SIEN-N

Krantenartikel uit maart 2005: Meer oog voor behoud bedrijfsmonumenten 19e eeuw (Groningen)

Krantenartikel Groninger Stadsblad 1995: ook een electriciteitshuisje kan een monument zijn (SIEN-N)

Brief omtrent ruiling van telefoonnummer kartonfabriek uit 1921: Briefhoofd kartonfabriek 1921 (SIEN-N archief)_

Overzicht prijzen baksteenproductie periode 1826 – 1845: Overzicht baksteenproductie 1827 (SIEN-N archief)_

Onze projecten


1