Ede, ENKA fontein en herinneringsbank

Door info@vriendenvanboei.nl

0 van 5
  • 5,000.00

    Financieringsdoel
  • 4,315.00

    Ingezamelde donaties
Ingezameld percentage :
86.30%
Minimumbedrag is € Maximumbedrag is €

info@vriendenvanboei.nl

5 Campagnes | 0 Geliefde campagnes

See full bio.

Campagne verhaal

Vrienden van BOEi heeft zich ingezet voor de restauratie van de fontein en de herinneringsbank van de voormalige kunstzijdefabriek ENKA in Ede. De verplaatsing en restauratie van deze laatste twee monumenten is de kers op de taart van de herbestemming van het ENKA terrein. De kosten voor de verplaatsing zijn door BOEi gedragen. De restauratie is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de BankGiro Loterij, het Hendrik Muller Fonds, de Rabobank Vallei en Rijn en de vele deelnemers aan de crowdfunding in het voorjaar van 2021 die een steentje bijdroegen.

BOEi heeft het van het proces van de verplaatsing, restauratie en de nieuwe locatie foto’s gemaakt. Deze zijn te bekijken in de beelbank.

 

Meer over de monumenten

De herinneringsbank werd in 1938 geschonken door de ‘Edese bedrijven en belangstellenden’ ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de productie van kunstvezel. De bank is door Brouwers Aardewerkfabriek uit Leiderdorp gemaakt in een sobere expressieve stijl met invloeden uit het Art Decó. De herinneringsbank heeft een hoge cultuurhistorische waarde omdat het de vooraanstaande en geaccepteerde plaats van de ENKA in de sociale, economische, culturele en ruimtelijke ontwikkelingen van Ede en omgeving in 1938 illustreert.

In 1947 werd de fontein aangeboden door ‘de burgerij van Ede’ ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de A.K.U. Het was een cadeau van onder andere de Christelijke Middenstandsvereeniging Ede, de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en de Edense Commerciëlen club als erkenning van het grote belang van de fabriek voor de ontwikkeling van de gemeente. De fontein ligt een aantal meters voor de herinneringsbank. De fontein is ontworpen in een expressieve stijl met invloeden vanuit het barok. Het is een karakteristiek voorbeeld van een object uit de keramische industrie van de jaren ’40. Het veelvuldig gebruik van nieuwe en kleurige glazuren in deze periode is goed terug te zien in het ontwerp van de fontein.

De fontein en de herinneringsbank, twee van de kleinste rijksmonumenten op het ENKA terrein in Ede staan symbool voor het belang van de fabriek voor Ede en de verdere omgeving. Vanwege de herbestemming van het voormalige fabrieksterrein konden de fontein en de bank niet op hun oorsponkelijke plek blijven staan. Daarom zijn ze verplaatst naar het centrale plein tegenover het voormalige EHBO-gebouw waar ze een goed zichtbare en openbare plek op het plein hebben gekregen.

Bank Enka                   

Bekijk hier de rondleiding over het terrein door ontwikkelingsmanager Han Wartna van BOEi.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

BankGiro Loterij logo