Herinneringsbank ENKA

Kort verhaal

Vrienden van BOEi zetten zich in voor de restauratie van de herinneringsbank en fontein van de voormalige kunstzijdefabriek ENKA in Ede. De restauratie van deze twee laatste monumenten is de kers op de taart van de herbestemming van het ENKA terrein. Draag hier ook een steentje aan bij!

Ede, herinneringsbank en fontein ENKA

door info@vriendenvanboei.nl

0 van 5
  • 5,000.00

    Doel
  • 0.00

    Opgehaald
Percentage Opgehaald :
0%
Minimale hoeveelheid is€ Maximum aantal is€

info@vriendenvanboei.nl

4 campagnes | 0 Geliefde campagnes

Zie volledige bio.

Over deze campagne

De twee kleinste rijksmonumenten op het ENKA terrein in Ede staan symbool voor het belang van de fabriek voor Ede en de verdere omgeving.  De herinneringsbank en de fontein kunnen wegens de herbestemming van het voormalige fabrieksterrein niet op hun huidige plek blijven staan. Daarom worden ze gezamenlijk verplaatst naar het centrale plein tegenover het voormalige EHBO-gebouw. Op het centrale plein zijn de monumenten straks goed zichtbaar en openbaar toegankelijk. Na de verplaatsing willen we de beide monumenten schoonmaken en waar nodig laten restaureren.

De kosten voor de verplaatsing worden door BOEi gedragen en de Vrienden van BOEi zoeken nu geld bijeen voor de restauratie van de twee monumenten. Bij diverse fondsen ligt nu een aanvraag om een bijdrage en van het Hendrik Muller Fonds en de Rabobank Vallei en Rijn hebben we al een toekenning ontvangen. Het resterende bedrag hopen we deze zomer via crowdfunding in te kunnen zamelen.

Fontein Ede          Fontein Ede

Meer over de monumenten:

De herinneringsbank werd in 1938 geschonken door ‘Edesche bedrijven en belangstellenden’ ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de productie van kunstvezel. De herinneringsbank is ontworpen door  Brouwer’s Aardewerkfabriek uit Leiderdorp. De herinneringsbank is ontworpen in een sobere expressieve stijl met invloeden uit het Art Decó. De bank is een karakteristiek product uit deze  fabriek en vanuit kunsthistorisch oogpunt van belang vanwege de verscheidenheid aan toegepaste materialen (met name het indertijd vernieuwende sierkeramiek).

In 1947 werd de fontein aangeboden door ‘de burgerij van Ede’ ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de A.K.U. Het was een cadeau van onder andere de Christelijke Middenstandsvereeniging Ede, de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer en de Edense Commerciëlen club als erkenning van het grote belang van de fabriek voor de ontwikkeling van de gemeente. De fontein ligt een aantal meters voor de herinneringsbank. De fontein is ontworpen in een expressieve stijl met invloeden vanuit het barok. Het is een karakteristiek voorbeeld van een object uit de keramische industrie van de jaren ’40. Het veelvuldig gebruik van nieuwe en kleurige glazuren in deze periode is goed terug te zien in het ontwerp van de fontein.

Bank Enka

Bekijk hier de rondleiding over het terrein door ontwikkelingsmanager Han Wartna van BOEi